Αίθουσα Τοπικού Τύπου Δημήτρη Σουλιώτη - Εφημερίδες

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί αρχείο Εφημερίδων τοπικού τύπου ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής μας. Περιλαμβάνει Εφημερίδες από το 1918 έως σήμερα δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές, ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο να αναζητήσει πολύτιμα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία. Χρήση του αρχείου μπορεί να γίνει στο χώρο του Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κατά τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.