Το Αναγνωστήριο

Το Αναγνωστήριο του Παραρτήματος διαθέτει 6 θέσεις και το Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης διαθέτει 16 θέσεις.