• ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  Η Βιβλιοθήκη έχει ως αποστολή την προώθηση- χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις- της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Λειτουργεί ως αρωγός μάθησης, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας. Στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι:

  - να ενισχύει την αναγνωσιμότητα, τη φιλαναγνωσία, τη βιβλιοφιλία και κάθε είδους σχετική μορφωτική και πολιτιστική δραστηριότητα των κατοίκων της Φλώρινας.

  - να συνεισφέρει στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών των σχολείων της πόλης της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν κοντά στο βιβλίο και να εξοικειωθούν με το χώρο της γνώσης και της πληροφορίας.

  - να συνεργάζεται με φορείς και τοπικούς συλλόγους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

  - να ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της.

 • ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Το ωράριο του παραρτήματος της Βιβλιοθήκης προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, αλλά και το διαθέσιμο προσωπικό που υπηρετεί την εκάστοτε χρονική περίοδο.

  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΓΡΑΦΕΙΑ

  Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 -13.30.

 • ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  - Ανάπτυξη Συλλογών - Εμπλουτισμός

  Με γνώμονα τις ανάγκες (πληροφοριακές, εκπαιδευτικές, μορφωτικές) του κοινού της περιοχής, οι Συλλογές της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζονται διαρκώς με την αγορά νέων τίτλων ή με τη διαδικασία δωρεών. Η Βιβλιοθήκη ανταποκρίνεται με ευγνωμοσύνη στις δωρεές που αποτελούν το βασικό πυρήνα εμπλουτισμού των Συλλογών της Βιβλιοθήκης.

  - Επεξεργασία Υλικού

  Για την αποδοτικότερη εξυπηρέτηση του κοινού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Βιβλιοθήκης απαιτείται τυποποιημένη και συστηματική οργάνωση του υλικού της, με φυσική, βιβλιοθηκονομική και ηλεκτρονική επεξεργασία του, με την εφαρμογή διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων και τη χρήση ανάλογων εργαλείων.

  Ο κατάλογος των Συλλογών της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

  Oι Συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού για χρήση στο χώρο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης ή για δανεισμό.

  Επιτρέπεται μόνο η χρήση στο χώρο της Βιβλιοθήκης των ακόλουθων:

  1. Εκδόσεις της Βιβλιοθήκης – Βιβλία Τοπικού ενδιαφέροντος - Φλωρινιώτες συγγραφείς.
  2. Περιοδικά.
  3. Εφημερίδες – Αρχείο Σουλιώτη.
  4. Πληροφοριακό υλικό ( Λεξικά, Εγκυκλοπαίδειες).
 • ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

  Η ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης οδηγεί στη διαδικασία απόσυρσης υλικού το οποίο δε θα είναι πλέον διαθέσιμο για δανεισμό ή για χρήση στο χώρο του Αναγνωστηρίου. Βασικοί λόγοι απόσυρσης τεκμηρίων είναι:

  1. η φυσική φθορά του τεκμηρίου.
  2. η παλαιότητα / παρωχημένο περιεχόμενο.
  3. η ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων του ιδίου τεκμηρίου

   

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

  - Δικαίωμα εγγραφής στη Βιβλιοθήκη έχει κάθε ενδιαφερόμενος.

  - Για την έκδοση κάρτας μέλους απαιτείται η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (για ανήλικες που δεν κατέχουν Α.Τ. απαιτείται η φυσική παρουσία και του γονέα ή κηδεμόνα με την επίδειξη της Α.Τ. αυτού).

  - Η κάρτα μέλους εκδίδεται δωρεάν ενώ σε περίπτωση απώλειας της υπάρχει δυνατότητα επανέκδοσής της. Η κάρτα μέλους είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τα βιβλία που έχουν καταχωριθεί σ’ αυτήν. Η κάρτα μέλους δεν εκχωρείται σε άλλους.

  - Τα νέα μέλη πρέπει να λαμβάνουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας.

  - Κάθε μέλος της βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα δανεισμού έως δύο (2) βιβλίων για διάστημα είκοσι μίας ( 21) ημερών. Η καθυστέρηση των βιβλίων συνεπάγεται στέρηση δανεισμού για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής αυτών.

  - Υπάρχει δυνατότητα μίας μόνο ανανέωσης δανεισμού για άλλες είκοσι μία (21) ημέρες είτε τηλεφωνικώς είτε αυτοπροσώπως.

  - Σε περίπτωση απώλειας/φθοράς βιβλίου/ων ο αναγνώστης έχει την υποχρέωση αντικατάστασης αυτού/ών, κατόπιν συνεννόησης με τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου, το μέλος υποχρεούται στην αντικατάστασή του με το ίδιο το τεκμήριο ή σε περίπτωση απόλυτης αδυναμίας (π.χ. εξάντλησης κυκλοφορίας του) με άλλο που δεν υπάρχει στις Συλλογές της Βιβλιοθήκης έπειτα από σχετική καθοδήγηση του προσωπικού. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.

 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

  - Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης καθώς και να θέτουν τα κινητά τους τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία.

  - Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρώς.

  - Οι χρήστες οφείλουν να διατηρούν τους χώρους της Βιβλιοθήκης καθαρούς.

  - Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.

  - Απαγορεύεται η είσοδος εντός των κτηρίων κατοικίδιων ζώων.

  - Οι αναγνώστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν προσεκτικά τα τεκμήρια που τους παρέχονται και γενικώς να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να φθείρουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί, ενώ θα πρέπει να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιληφθούν.

  - Έπειτα από τη χρήση τους τα τεκμήρια πρέπει να παραδίδονται στο προσωπικό και να μην τοποθετούνται στα ράφια.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης οφείλει να εκτελεί στο ακέραιο και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που του ανατίθενται από το Διευθυντή/τρια της Βιβλιοθήκης και απορρέουν από τη θέση την οποία κατέχει και να συμμετέχει στις εργασίες της. Είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί, να βοηθά και να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες τόσο για την αναζήτηση όσο και για τον εντοπισμό τεκμηρίων με ό,τι μέσο διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Έχει καθήκον να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών και να ενθαρρύνει την προσέλευσή των χρηστών στους χώρους της. Τέλος πρέπει να αντιμετωπίζει το αναγνωστικό κοινό με ευγένεια και να φροντίζει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 3149/2003  «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» και τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών Υ.Α. 83064/ΙΖ (ΦΕΚ/Β/1173/20.8.2003) και ανανεώνεται ή προσαρμόζεται ανάλογα με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη Βιβλιοθήκη και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού της πόλης της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχής.