Όραμα της  Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας είναι να αποτελεί έναν χώρο επ’ ωφελεία των κατοίκων της ακριτικής περιοχής που να επιτρέπει την ελεύθερη αυτοέκφραση και τη δημιουργικότητα, να καλλιεργεί τη συνεργασία και να ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς. Μέσα από τις δράσεις της η Βιβλιοθήκη στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμού, της ιστορίας και των παραδόσεων της Φλώρινας.


Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί διαρκώς να εκσυγχρονίζεται και να εναρμονίζεται με τις νέες τεχνολογίες για να μπορεί να συμβαδίζει ουσιαστικά με τις σύγχρονες εξελίξεις της κοινωνίας, αποτελώντας φορέα διάδοσης της γνώσης, πολιτιστικό φάρο και σημείο – σταθμό στην πόλη της Φλώρινας.