Συνεργασίες

H Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» συνεργάζεται:


  • με όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και κυρίως με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές να πραγματοποιήσουν  την πρακτική τους άσκηση για τις ειδικότητες που εντάσσονται στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης, βοηθώντας ταυτόχρονα και στην επίτευξη των στόχων αυτής.
  • με τους εκπαιδευτικούς όλων των Βαθμίδων της εκπαίδευσης του Ν. Φλώρινας.
  • με Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες.
  • με όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους.
  • με το Δήμο Φλώρινας και με άλλους Δήμους.
  • Όλες οι συνεργασίες στοχεύουνστην προαγωγή της παιδείας, της έρευνας και της πολιτιστικής δημιουργίας.Στηρίζουν τοέργο των εκπαιδευτικών των σχολείων της πόλης της Φλώρινας και της ευρύτερης περιοχήςκαι συμβάλλουν ουσιαστικά στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας.

Η Βιβλιοθήκη επιθυμεί κι επιδιώκει τέτοιου είδους συνεργασίες οι οποίες ενεργούν προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της αποστολής της

Πρακτική Άσκηση Ακαδ. έτους 2020-2021

Κατά τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2021 ολοκλήρωσαν την Πρακτική του Άσκηση τέσσερις (4) φοιτητές στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα εξής Πανεπιστήμια:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φιλολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

 

Πρακτική Άσκηση Ακαδ. έτους 2021-2022

Κατά τους μήνες Αύγουστο – Οκτώβριο 2022 ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους άσκηση τρεις (3) φοιτητές στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης "Βασιλικής Πιτόσκα" με τα εξής Πανεπιστήμια και Τμήματα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

 

 

 

Διαδημοτική Συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες της Μακεδονίας

Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 1821