ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ COVID 19

05/11/2021 - 12:13 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Thumbnail

ΦΕΚ 5138/5-11-2021

5 Νοεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5138

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Δημόσιες υπηρεσίες – Βιβλιοθήκες

(τα κάτωθι πιστοποιητικά θα συνοδεύονται από αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε νόμιμο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας)

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

  • [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
  • [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
  • [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 (Εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών αντίστοιχα).
  • Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 (Έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν).