ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

26/05/2023 - 12:05 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Thumbnail

Κατά το μήνα Μάιο 2023 επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας ¨Βασιλικής Πιτόσκα¨, τα εξής σχολεία

-  3ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας (Β'1-Β'2-Β'3 Δημοτικού)

- 3ο Δημοτικό Σχολείο  Φλώρινας (Γ'  Δημοτικού)

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της θετικής στάσης των μαθητών για διάβασμα και της δια βίου χρήσης της Βιβλιοθήκης