ΔΩΡΕΑ

10/04/2022 - 12:45

Αντί στεφάνου και στην μνήμη του αγαπητού φίλου & συνεργάτη

ΤΡΑΪΑΝΟΥ ΠΕΤΚΑΝΗ  

οι κ.κ. Ηλέκτρα Πιτόσκα & Νικόλαος Δαμιανός πρόσφεραν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» το ποσό των πενήντα ευρώ (50 €)

Η βιβλιοθήκη ευχαριστεί.