Στη μνήμη του ΑΚΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗ

20/05/2022 - 14:05

Η οικογένεια του κ. Καραγκιοζίδη  Γεωργίου  προσέφερε

στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα»

το ποσό των πενήντα  ευρώ (50 €).

 

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης τους ευχαριστεί.