ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ…

Κυριακή, Οκτώβριος 10, 2021 - 12:13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.…

Σάββατο, Οκτώβριος 9, 2021 - 12:18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρασκευή, Οκτώβριος 8, 2021 - 12:22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : αναρτηθείσα στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΩΓΠ046ΨΖΤ2-ΟΘΙ    Διαβάστε την Διακήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: αναρτηθείσα στο  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ:  19PROC005295832  Διαβάστε την Προκήρυξη

Πέμπτη, Οκτώβριος 7, 2021 - 12:23