ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : αναρτηθείσα στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΩΓΠ046ΨΖΤ2-ΟΘΙ    Διαβάστε την Διακήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: αναρτηθείσα στο  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ:  19PROC005295832  …

Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021 - 13:16

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ RFID

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ RFID ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ» Διαβάστε την Πρόσκληση

Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021 - 13:14

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ…

Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021 - 13:08

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Διαβάστε τη πρόσκληση

Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021 - 13:07

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ…

Δευτέρα, Οκτώβριος 11, 2021 - 13:04